Sovittelu ja ihmisten väliset konfliktit

Sanotaan, että on helpompi aloittaa sota kuin päättää se. Jokainen meistä joutuu joskus tilanteeseen, jossa suhde toisen ihmisen kanssa ajautuu haastavaan tilaan: yhteys toiseen yksilöön katoaa riidan aikana tai sitä ei ehkä ole koskaan edes saatu luotua. 

Ihmisten väliset konfliktit

Sanotaan, että on helpompi aloittaa sota kuin päättää se. Jokainen meistä joutuu joskus tilanteeseen, jossa suhde toisen ihmisen kanssa ajautuu haastavaan tilaan: yhteys toiseen yksilöön katoaa riidan aikana tai sitä ei ehkä ole koskaan edes saatu luotua.


Katkeruus on vähän sama asia, kun joisi myrkkyä ja olettaisi,
että toinen kuolee siihen

Sovittelija tarjoaa riitatilanteissa turvallisen kentän, ollen ikään kuin neutraali maaperä osapuolien välillä

Sovittelija ei asetu tilanteessa kenenkään puolelle. Jokaisen yksilön takana on aina tarina, ja kukin meistä elää samaa tilannetta omasta todellisuudesta käsin.

Sovittelussa ei haeta syyllisiä tai mahdollisesti vain sitä, kuka saa korvauksia keneltä ja kuinka paljon. Sovittelun tärkeä tehtävä on puhdistaa ilmaa osapuolien välillä. Moni kokeekin, että sovittelun jälkeen on helpompi jatkaa elämää eteenpäin, kun on päässyt purkamaan tilanteen kasvotusten: tullut kuulluksi ja nähdyksi asian kanssa. Toisinaan sovittelun jälkeen matka jatkuu tasapainoisempana yhdessä eteenpäin. Toisinaan taas risteyskohta kirkastuu ja sovittelun seurauksena osapuolet haluavat aloittaa uusia polkuja tahoillaan. Voisi sanoa, että välillä sovittelu toimii tienristeyksenä päästää irti vanhasta karmasuhteesta.

Edut

 • ilmapiiri puhdistuu ja paranee

 • sopuratkaisu säästää rahaa ja aikaa

 • kustannustehokas prosessi

 • win-win -ratkaisut

 • suunnan kirkastuminen

Katkeruus on vähän sama asia, kun joisi myrkkyä ja olettaisi, että toinen kuolee siihen

Sovittelija tarjoaa riitatilanteissa turvallisen kentän, ollen ikään kuin neutraali silta osapuolien välillä

Sovittelija ei asetu tilanteessa kenenkään puolelle. Jokaisen yksilön takana on aina tarina, ja kukin meistä elää samaa tilannetta omasta todellisuudesta käsin.

Sovittelussa ei haeta syyllisiä tai mahdollisesti vain sitä, kuka saa korvauksia keneltä ja kuinka paljon. Sovittelun tärkeä tehtävä on puhdistaa ilmaa osapuolien välillä. Moni kokeekin, että sovittelun jälkeen on helpompi jatkaa elämää eteenpäin, kun on päässyt purkamaan tilanteen kasvotusten: tullut kuulluksi ja nähdyksi asian kanssa. Toisinaan sovittelun jälkeen matka jatkuu tasapainoisempana yhdessä eteenpäin. Toisinaan taas risteyskohta kirkastuu ja sovittelun seurauksena osapuolet haluavat aloittaa uusia polkuja tahoillaan. Voisi sanoa, että välillä sovittelu toimii tienristeyksenä päästää irti vanhasta karmasuhteesta.

Edut

 • ilmapiiri puhdistuu ja paranee

 • sopuratkaisu säästää rahaa ja aikaa

 • kustannustehokas prosessi

 • win-win -ratkaisut

 • suunnan kirkastuminen

  Sovittelen haastavia tilanteita etenkin työyhteisöissä

  Toisinaan osapuolina voi olla kaksi henkilöä, toisinaan isompi ryhmä. Joskus taas kahden ihmisen välinen riita voi heijastella muihin ympärillä oleviin ihmisiin haitallisesti. Tällöin asiaa nostetaan esiin ensin isommassa ryhmässä, sen jälkeen on vuorossa yksilötapaamiset ja lopuksi varsinaisen riidan osapuolet pääsevät kohtaamaan osana sovittelua. Usein sovitaan myös jälkiseurannasta.

  Syyt

  • epäasiallinen käytös

  • kiusaaminen

  • puhumattomuus

  • puutteet johtamisessa

  • pitkittyneet tulehtuneet suhteet

  • häirintä

  • haukkuminen

   Sovittelen haastavia tilanteita etenkin työyhteisöissä

   Toisinaan osapuolina voi olla kaksi henkilöä, toisinaan isompi ryhmä. Joskus taas kahden ihmisen välinen riita voi heijastella muihin ympärillä oleviin ihmisiin haitallisesti. Tällöin asiaa nostetaan esiin ensin isommassa ryhmässä, sen jälkeen on vuorossa yksilötapaamiset ja lopuksi varsinaisen riidan osapuolet pääsevät kohtaamaan osana sovittelua. Usein sovitaan myös jälkiseurannasta.

   Syyt

   • epäasiallinen käytös

   • kiusaaminen

   • puhumattomuus

   • puutteet johtamisessa

   • pitkittyneet tulehtuneet suhteet

   • häirintä

   • haukkuminen

    Mikäli on tarvetta, sovittelussa tehdään tarvittaessa myös sopimus

    Siinä määritellään, miten mahdollinen aiheutettu vahinko korvataan taloudellisesti. Samalla sovitaan myös moraaliset seikat, eli kuinka osapuolet sitoutuvat käyttäytymään jatkossa. Sovittelussa toimitaan ihminen ihmiselle ilman ulkopuolista valtaa tuomita.

    Prosessi

    • aloitustapaaminen

    • yksilötapaamiset

    • yhteistapaamiset

    • sopimus

    • seuranta

     Mikäli on tarvetta, sovittelussa tehdään tarvittaessa myös sopimus

     Siinä määritellään, miten mahdollinen aiheutettu vahinko korvataan taloudellisesti. Samalla sovitaan myös moraaliset seikat, eli kuinka osapuolet sitoutuvat käyttäytymään jatkossa. Sovittelussa toimitaan ihminen ihmiselle ilman ulkopuolista valtaa tuomita.

     Prosessi:

     • aloitustapaaminen

     • yksilötapaamiset

     • yhteistapaamiset

     • sopimus

     • seuranta

     Tyylini sovitella on läsnäoleva mutta määrätietoinen. Siinä missä empatian käyttö kuuluu isona osana tekemiseeni, myös rajojen asettaminen ja ratkaisukeskeinen eteenpäin suuntautunut prosessi on omiaan minulle. Sovun saavuttamiseksi tarvitaan usein jämäkkää otetta. Kanssani asiakas tulee kuulluksi ja nähdyksi. Vaikeat asiat on mahdollisimman kivutonta nostaa esille. Olen saanut palautetta siitä, että läsnä ollessani asiakkaat ovat pystyneet puhumaan asioista, joita muuten on ollut vaikea sanoa ääneen. Kokemus on ollut puhdistava. Sovittelussa ei ole kyse terapiasta, mutta parhaimmillaan mukana on terapeuttisia vaikutuksia. En tuomitse, olen itsekin kömmähdellyt elämässäni sekä nähnyt rajujakin tilanteita muiden töideni kautta.

     Ota yhteyttä info@komulainen.eu, käydään läpi teidän tilanne ja saat tarjouksen. On mukavampi jatkaa eteenpäin, kun asia on selvitetty.

     Tyylini sovitella on läsnäoleva mutta määrätietoinen. Siinä missä empatian käyttö kuuluu isona osana tekemiseeni, myös rajojen asettaminen ja ratkaisukeskeinen eteenpäin suuntautunut prosessi on omiaan minulle. Sovun saavuttamiseksi tarvitaan usein jämäkkää otetta. Kanssani asiakas tulee kuulluksi ja nähdyksi. Vaikeat asiat on mahdollisimman kivutonta nostaa esille. Olen saanut palautetta siitä, että läsnä ollessani asiakkaat ovat pystyneet puhumaan asioista, joita muuten on ollut vaikea sanoa ääneen. Kokemus on ollut puhdistava. Sovittelussa ei ole kyse terapiasta, mutta parhaimmillaan mukana on terapeuttisia vaikutuksia. En tuomitse, olen itsekin kömmähdellyt elämässäni sekä nähnyt rajujakin tilanteita muiden töideni kautta.

     Ota yhteyttä info@komulainen.eu, käydään läpi teidän tilanne ja saat tarjouksen. On mukavampi jatkaa eteenpäin, kun asia on selvitetty.

     Yhteys

     0505431978

     info@komulainen.eu

     Yhteys

     0505431978

     info@komulainen.eu