Olet mitä todennäköisimmin ollut tilanteessa, missä olet joutunut pettymään toiseen henkilöön ja tämän käyttäytymiseen tai sanomisiin. Tilanne on voinut olla myös päinvastainen ja sinuun on petytty. Vuorovaikutuksen kulmasta tässä hyvin mahdollisesti on kyse olettamuksista. Se mitä yksilö todellisuudessa on ja mitä hänen oletetaan olevan ovat kaksi täysin eri asiaa.

Vuorovaikutuksen ja etenkin kuuntelemisen suhteen puhutaan neljästä tyypillisestä virheestä. Näistä yksi hyvin merkittävä on ennakkoasenteet. Jos tai enemmänkin kun meillä on ennakkoasenteita ja olettamuksia toisesta, niin rakentava vuorovaikutus on haastavaa. Toisen lähettämä viesti ei silloin saavu perille ja muovaamme käsitystä toisesta yksilöstä omien asenteiden kautta.

Ja nyt tulee tämän asian suhteen ehkä se kaikista tärkein asia: täysin objektiivinen vuorovaikutus ja kuunteleminen on lähes mahdotonta meille ihmisille. Keskeistä on sen hyväksyminen, että halusimme tai emme, meillä on aina olettamuksia. Kyllä! Ja kuinka hyvin tämän jälkeen olemme valmiita kuulemaan toisen tarinan? Ennakkoasenteilla on myös aikansa ja paikkansa erimerkiksi suojaamaan meitä manipulatiiviselta käytökseltä, mutta taitava ihminen osaa tarvittaessa laittaa sivuun omat olettamuksensa ja haluaa tutustua toiseen yksilöön avoimesti. On valmis joustamaan ennakkoon ajattelemastaan.

Mitä olettamuksella sitten tarkoitetaan? Synonyymejä tälle sanalla ovat esimerkiksi: arvaus, arvelu, otaksuma, luulo tai jokin asia, mikä voisi olla totta. Samalla ollaan myös kontrollin äärellä. Se, että tuntee hallitsevansa tilanteita rakentelemalla syy-seuraussuhteita ja lokeroimalla ihmisiä olettamuksien pohjalta voi antaa turvan tunnetta. Voi olla vaikea elää sen tiedon varassa, ettei tiedä varmaa vastausta tai pysty kategorisoimaan jotakin. Tämä johtaa tarpeeseen laittaa ympärillä olevat ihmiset omassa päässä oleviin selkeäreunaisiin laatikoihin olettamuksien pohjalta.

 

Keskeistä on sen hyväksyminen, että halusimme tai emme, meillä on aina olettamuksia. Kyllä! Ja kuinka hyvin tämän jälkeen olemme valmiita kuulemaan toisen tarinan?

 

Toimivissa ihmissuhteissa ja vuorovaikutuksessa kyse on halusta asettua ei-tietämisen tilaan. Samalla pystymme vaikuttamaan paremmin siihen, että kuinka suuresti tai enemmänkin vähäisesti meissä väistämättä olevat olettamukset ohjaavat tilannetta. Ongelma ei niinkään ole siinä, että meillä olisi tietoa liian vähän jostakin asiasta. Paremminkin kyse on olettamuksien paljoudesta ja tämä sumentaa ihmisen. Pahimmillaan emme edes halua enää tämän jälkeen ottaa vastaan sitä todellista tietoa jostakin asiasta tai ihmisestä, kun paljot olettamukset ovat vieneet mennessään ja lietsoneet mahdollisesti vahvan tunteen äärelle.

 

Pettikö joku luottamuksesi käytöksellään vai oliko kyse siitä, että olit olettanut hänen olevan jotakin mitä itse halusit hänen olevan? Et todellisuudessa pety toiseen vaan omaan mielikuvaasi hänestä.

 

Eli, kun seuraavan kerran petyt jonkun käytökseen tai tekemisiin, olipa se sitten mielestäsi vaikka liian villi tanssi yökerhossa, niin tekikö hän jotakin väärin vai oliko sinulla olettamus siitä, millainen hän on tai hänen tulee olla? Päästään sen äärelle, että pettikö joku luottamuksesi käytöksellään vai oliko kyse siitä, että olit olettanut hänen olevan jotakin mitä itse halusit hänen olevan? Et todellisuudessa pety toiseen vaan omaan mielikuvaasi hänestä. Ja sama toisin päin: sinä et tehnyt mahdollisesti mitään väärää, muiden olettamus sinusta oli vain mahdollisesti virheellinen.  

Mielestäni on syytä olla myös ylpeä siitä, että joku jossain aika ajoin pettyy sinuun. Se kertoo samalla myös siitä, että et elä vain sen mukaan, millainen sinun oletetaan olevan. Lopulta kyse on toisen tai yhteisön pettymyksestä ja tämä on itse vastuussa omista ajatuksistaan ja tunteistaan. Tämä toki niissä rajoissa, että ketään ei tarkoituksella loukata tai kohdella huonosti. Nämä kaksi asiaa on hyvä erottaa toisistaan. Ajan kanssa on mahdollista kasvaa ulos siitä hallitsevasta pelosta, että mitä muut sinulta olettavat. Sitähän sanotaan, että sellainen yksilö on pysäyttämätön.

Olet mitä todennäköisimmin ollut tilanteessa, missä olet joutunut pettymään toiseen henkilöön ja tämän käyttäytymiseen tai sanomisiin. Tilanne on voinut olla myös päinvastainen ja sinuun on petytty. Vuorovaikutuksen kulmasta tässä hyvin mahdollisesti on kyse olettamuksista. Se mitä yksilö todellisuudessa on ja mitä hänen oletetaan olevan ovat kaksi täysin eri asiaa.

Vuorovaikutuksen ja etenkin kuuntelemisen suhteen puhutaan neljästä tyypillisestä virheestä. Näistä yksi hyvin merkittävä on ennakkoasenteet. Jos tai enemmänkin kun meillä on ennakkoasenteita ja olettamuksia toisesta, niin rakentava vuorovaikutus on haastavaa. Toisen lähettämä viesti ei silloin saavu perille ja muovaamme käsitystä toisesta yksilöstä omien asenteiden kautta.

Ja nyt tulee tämän asian suhteen ehkä se kaikista tärkein asia: täysin objektiivinen vuorovaikutus ja kuunteleminen on lähes mahdotonta meille ihmisille. Keskeistä on sen hyväksyminen, että halusimme tai emme, meillä on aina olettamuksia. Kyllä! Ja kuinka hyvin tämän jälkeen olemme valmiita kuulemaan toisen tarinan? Ennakkoasenteilla on myös aikansa ja paikkansa erimerkiksi suojaamaan meitä manipulatiiviselta käytökseltä, mutta taitava ihminen osaa tarvittaessa laittaa sivuun omat olettamuksensa ja haluaa tutustua toiseen yksilöön avoimesti. On valmis joustamaan ennakkoon ajattelemastaan.

Mitä olettamuksella sitten tarkoitetaan? Synonyymejä tälle sanalla ovat esimerkiksi: arvaus, arvelu, otaksuma, luulo tai jokin asia, mikä voisi olla totta. Samalla ollaan myös kontrollin äärellä. Se, että tuntee hallitsevansa tilanteita rakentelemalla syy-seuraussuhteita ja lokeroimalla ihmisiä olettamuksien pohjalta voi antaa turvan tunnetta. Voi olla vaikea elää sen tiedon varassa, ettei tiedä varmaa vastausta tai pysty kategorisoimaan jotakin. Tämä johtaa tarpeeseen laittaa ympärillä olevat ihmiset omassa päässä oleviin selkeäreunaisiin laatikoihin olettamuksien pohjalta.

 

Keskeistä on sen hyväksyminen, että halusimme tai emme, meillä on aina olettamuksia. Kyllä! Ja kuinka hyvin tämän jälkeen olemme valmiita kuulemaan toisen tarinan?

 

Toimivissa ihmissuhteissa ja vuorovaikutuksessa kyse on halusta asettua ei-tietämisen tilaan. Samalla pystymme vaikuttamaan paremmin siihen, että kuinka suuresti tai enemmänkin vähäisesti meissä väistämättä olevat olettamukset ohjaavat tilannetta. Ongelma ei niinkään ole siinä, että meillä olisi tietoa liian vähän jostakin asiasta. Paremminkin kyse on olettamuksien paljoudesta ja tämä sumentaa ihmisen. Pahimmillaan emme edes halua enää tämän jälkeen ottaa vastaan sitä todellista tietoa jostakin asiasta tai ihmisestä, kun paljot olettamukset ovat vieneet mennessään ja lietsoneet mahdollisesti vahvan tunteen äärelle.

 

Pettikö joku luottamuksesi käytöksellään vai oliko kyse siitä, että olit olettanut hänen olevan jotakin mitä itse halusit hänen olevan? Et todellisuudessa pety toiseen vaan omaan mielikuvaasi hänestä.

 

Eli, kun seuraavan kerran petyt jonkun käytökseen tai tekemisiin, olipa se sitten mielestäsi vaikka liian villi tanssi yökerhossa, niin tekikö hän jotakin väärin vai oliko sinulla olettamus siitä, millainen hän on tai hänen tulee olla? Päästään sen äärelle, että pettikö joku luottamuksesi käytöksellään vai oliko kyse siitä, että olit olettanut hänen olevan jotakin mitä itse halusit hänen olevan? Et todellisuudessa pety toiseen vaan omaan mielikuvaasi hänestä. Ja sama toisin päin: sinä et tehnyt mahdollisesti mitään väärää, muiden olettamus sinusta oli vain mahdollisesti virheellinen.  

Mielestäni on syytä olla myös ylpeä siitä, että joku jossain aika ajoin pettyy sinuun. Se kertoo samalla myös siitä, että et elä vain sen mukaan, millainen sinun oletetaan olevan. Lopulta kyse on toisen tai yhteisön pettymyksestä ja tämä on itse vastuussa omista ajatuksistaan ja tunteistaan. Tämä toki niissä rajoissa, että ketään ei tarkoituksella loukata tai kohdella huonosti. Nämä kaksi asiaa on hyvä erottaa toisistaan. Ajan kanssa on mahdollista kasvaa ulos siitä hallitsevasta pelosta, että mitä muut sinulta olettavat. Sitähän sanotaan, että sellainen yksilö on pysäyttämätön.

Yhteys

0505431978

info@komulainen.eu

Yhteys

0505431978

info@komulainen.eu